KNCOMP
ประวัติ   ร้านสีรุ่งรวีได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 9 มีนาคม 2543 โดยใช้ชื่อว่า หจก.สยามรุ่งรวี โดยเริ่มดำเนินการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กับหน่วยงานราชการ และเอกชน โดยช่วยเวลา 3 ปีที่ได้ดำเนินการธุรกิจมานั้น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอุดรธานีได้มีการแข่งขันสูง ทางผู้บริหาร คือ นายวีรชน เสาวคนธ์ ได้เล็งเห็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจใหม่ ที่จะสร้างความมั่นคงให้กันหุ่นส่วน จึงได้เริ่มเปิดร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง ขนาดเล็ก โดยได้ซื้ออาคารพานิชย์ จำนวน 2 ห้อง ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อเปิดดำเนินกิจการ ซึ่งอาคารพานิชย์ดังกล่าวตั้งอยู่ถนนรอบเมือง ติดกับสี่แยกสามพร้าว จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างๆ ได้มีการเติบดตอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ผุ้ดำเนินธุรกิจดังกล่าว ในจังหวัดอุดรธานี มีการแข่งขันกันอย่างมาก มีการเปิดตัวการขายในรูปแบบใหม่ (Modern Trend) ซึ่งการเปิดตัวในลักษณะดังกล่าวจะต้องใช้เงินลงทุน จำนวนมาก ในการแข่งขันกับคู่แข่ง ทางผู้บริหารได้เล็งเห็นว่า หากต้องการแข่งขันจำต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ โดยเน้นเฉพาะเจาะจง กับตัวสินค้าที่จะนำมาจำหน่าย เพื่อใหห้มีความเชี่ยวชาญและชำนานในสินค้านั้นๆ เพียงอย่างเดียว และใช้ต้นทุนในการลงทุนค่อนข้างต่ำ จึงเลือกจำหน่ายสีทาบ้านเพียงอย่างเดียว ภายใต้สโลแกน "สีดีราคาถูก ต้อง สยามรุ่งรวี" ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย คือ ช่าง ผู้รับเหมา บุคคลทั่วไป และเจ้าของบ้าน หลังจากนั้น ทางห้างหุ้นส่วนได้รับการยอมรับ และมีกระแสตอบรับจากลูกค้า เป็นอย่างดี เนื่องจากยังไม่มีคู่แข่งมากนัก ทางผู้บริหารจึงได้ขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้น โดยซื้ออาคารพานิชย์เพิ่ม ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน ทั้งสิ้น 8 ห้อง และโกดังเก็บสินค้าอีก 1 แห่ง เพื่อรองรับลูกค้าที่ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางเราได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆในการขาย เพื่อเพิ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย คือ ช่างผู้รับเหมา, เจ้าของบ้าน, โครงการบ้านจัดสรร, ร้านค้าช่วง หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน ให้มากขึ้น โดยเน้นกลุ่มเจ้าของบ้านเป็นหลัก โดยมีสโลแกนใหม่ว่า " สีรุ่งรวี เรื่องสีเราจริงจัง" นโยบายขององค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ หลากหลาย อีกทั้งคุ้มค่าต่อราคาที่เป็นธรรม ร้านสีรุ่งรวีจึงมีนโยบายด้านการบริการ 5 นโยบายมาตรฐาน 1. Product (สินค้า) คุณภาพและหลากหลายมากที่สุด ** ทางร้านเรามีสีทุกแบรนด์ ทุกยี่ห้อ ทุกประเภท และมีความหลากหลายของสินค้า เช่นสีทาบ้าน สีอุตสาหกรรม สีเฟอร์นิเจอร์ สีจราจร สีย้อมไม้ สีทาเหล็ก น้ำมันสน แชลค แลคเกอร์ สีอีพ็อกซี่ และอุปกรณ์งานสีทุกชนิด 2. Service employees (การบริการ) พนักงานมีใจบริการสูงสุด ** ทางร้านของเรามีพนักงานที่สามารถให้บริการลูกค้าแบบมืออาชีพ เพราะได้รับการฝึกอบรมเรียนรู้ เกี่ยวกับเทคนิคใหม่ๆ ของงานสีอยู่อย่าง สม่ำเสมอ พนักงานของเราสามารถแก้ไขปัญหาและแน่ะนำลูกค้าเกี่ยวกับงานสี ได้ทุกเรื่อง และมีใจให้บริการลูกค้าทุกคนโดยเท่าเทียมกัน 3. Pice (ราคา) รับประกันและเปลี่ยนคืน ** ทางร้านของเรามีการรับประกันราคา ให้กับลูกค้า มีราคาสินค้าที่เป็นมาตรฐาน ไม่เอาเปลี่ยบลูกค้า ให้ลูกค้ามีความพึงพอใจเมื่อ เปรียบเที่ยบสินค้ากับราคาและความคุ้มค้าสูงสุด หากลูกค้าไม่พอใจราคาสามารถรับเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 7 วัน 4. Expert (ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน) ** ทางร้านของเรามีบุคคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เกี่ยวกับสีทุกแบรนด์ ทุกยี่ห้อ เพราะมีพนักงานขายของแต่ล่ะยี่ห้อ ประจำที่ร้านของเรา และสามารถให้คำปรึกษาลูกค้าได้เป็นอย่างดี 5. Place (สถานที่) สะดวกรวดเร็วในการบริการกับลูกค้าทุกท่าน ** ที่ร้านของเรามีสถานที่ให้บริการลูกค้าอย่างเพียงพอ ทั้งลานจอดรถ และที่นั่งพักรอส่งสินค้าเพื่อความรวดเร็วกับลูกค้าที่มาใช้บริการ ***************************